Słowiańskie nazwy miesięcy

Słowiańskie nazwy miesięcy brzmiały inaczej niż nazwy miesięcy którymi obecnie się posługujemy. Kalendarz słowiański był w użyciu w okresie przedchrześcijański. Po chrystianizacji wyparł go używany w całej Europie kalendarz rzymski. Nazwy miesięcy kalendarza słowiańskiego opracował etnograf, etnolog, slawista Kazimierz Moszyński, a uzupełnił polski historyk i mediewista Henryk Łowmiński.

Nazwy miesięcy
I Prosiniec
II Sieczeń (Suszec)
III Bierzeń
IV Kwiecień (staropolski Łżykwiat)
V Trawień
VI Czerwień (Izok)
VII Lipień
VIII Sierpień
IX Wersień (Rujeń)
X Październik
XI Listopad
XII Grudzień (Studzień)

Źródło: "Sekretnik Szeptuchy"

Słowiańskie nazwy miesięcy Słowiańskie nazwy miesięcy Reviewed by Tarot Marsylski on stycznia 07, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.